Vedlikehold på brygger

Kim Bomstad, 14. January 2022


A brygga er stengt for vedlikehold før sessongstart .

Brygga A er ferdig reparert og klar til bruk.Tilbake