Årsmøte 2022

John Edvardsen, 14. February 2022


Årsmøte 2022:

Det inkalles til Årsmøte i foreningens lokaler fredag 18. mars kl 18:00.
Saksliste i henhold til vedtektene.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig til styret senest 20 dager før årsmøtet.
Sakspapirer vil være tilgjengelig i klubbhuset og på Havneweb 4 dager før årsmøtet.

Mvh
Styret VBFTilbake