Ekstraordinært Årsmøte Tirsdag 05.04.2022. Kl 18:00

John Edvardsen, 29. March 2022


Ekstraordinært Årsmøte Tirsdag 05.04.2022. Kl 18:00

Inkalles til ekstraordinært Årsmøte i Vansjø Båtforening.

Sak: Valg av kasserer og sekretær i hovedstyret og nestleder i havnestyret. Kandidater er funnet.

 

Mvh Styret VBFTilbake