FELLESOPPTAKET HØSTEN 2022.

Kjell Sletmo, 15. September 2022


Fellesopptaket for høsten 2022 er 15 og 16 Oktober begge dager fra kl. 09.00.

Påmelding skjer 14 dager i forveien. Mandag til Torsdag uke 38 og 39 mellom kl. 17.00 og019.00.

Havnesjefen.Tilbake