Årsmøte 2023

John Edvardsen, 14. February 2023


Årsmøte 2023

Det innkalles til Årsmøte i foreningens lokaler Onsdag 8. Mars kl 18.
Saksliste i henhold til vedtektene. Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være sendt skriftlig til hovedstyret senest 20 dager før årsmøte.
Sakspapirer vil være tilgjengelig i klubbhuset og på havneweb 4 dager før årsmøte

Mvh
Styret Vansjø BåtforeningTilbake