Offentlige småbåthavner i Arendal

Arendal Havn KF er et heleiet kommunalt foretak. Arendal Bystyre er øverste organ. 
Det overordnede målet for havnens virksomhet er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og skjærgård. Havnens primære oppgave er tilrettelegging for kommersiell skipstrafikken til vår region.

Havnen eier også flere småbåthavner på mange lokasjoner i hele kommunen. Småbåthavnene skal bidra til bostedsattraktivitet gjennom å sikre at alle som har ønske eller behov enkelt skal få tilgang til sjø, skjærgård og nasjonalparken ved bruk av egen båt. 

Det er et mål at båteiere skal kunne få en egnet båtplass raskt og helst i nærheten av der de bor.
Prisene i småbåthavnene er harmonisert i hele kommunen, og leien skal reflektere den samlede investering og drift  i alle anlegg som havnen eier.

Havnen mottar ingen tilskudd eller andre overføringer og plass i småbåthavnene krever derfor betaling av leie for den plass man er tildelt.

 

Ofte stilte spørsmål TRYKK HER

 

REGLEMENT FOR SMÅBÅTBRYGGER I ARENDAL HAVNEDISTRIKT HER


kart over havnene.jpg