Askøy Seilforening 

Askøy Seilforening er en frivillig drevet organisasjon uten fast ansatte. Informasjon om hvem som sitter i styret finner du her: Styrets sammensetning.

Lov for Askøy Seilforening § 1 Formål:
Askøy Seilforenings formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og ved samarbeid og kameratskap å fremme seilsport i sunne former. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.