Sak / Forespørsel e-post Ansvarlig eller med tilgang
     

Generelle forespørsler, vedrørende bygg, innmelding av vedlikeholdsbehov osv.

Medlemsoppfølging

leder@askoy-seilforening.no

post@askoy-seilforening.no

Helge Asperheim (Styrets leder)

Marit Godø-Dempsey  Administrasjonskoordinator

     
Styrelelaterte forespørsler, forslag til saker leder@askoy-seilforening.no Helge Asperheim (Styrets leder)
     
Regnskap, faktura, medlemsregister, inn- og utmelding regnskap@askoy-seilforening.no Birthe Thorstensen - Regnskapsansvarlig (Nestleder Merkantil)
     
Bestilling av lokaler, overnatting, rorbuer booking@askoy-seilforening.no

Irene Pedersen - Bookingansvarlig

     

Alt vedrørende havn, fortøyning, strøm.

Booking av båthall.

Havneplass søkes gjennom Havneweb.

havn@askoy-seilforening.no

Torbjørn Halvorsen - (Havnesjef)

Arne R. Pettersen

     
Bestilling av kranopptak kran@askoy-seilforening.no Knut Erik Hjort - Kranansvarlig
     
Spørsmål vedrørende seiling eller regatta sport@askoy-seilforening.no Tor Erik Trovåg - Seiling (Styremedlem sport)
Trond Nesmann Berntsen - Regatta (Styremedlem Sport)