Sak / Forespørsel e-post Ansvarlig eller med tilgang
     

Generelle forespørsler, vedrørende bygg, innmelding av vedlikeholdsbehov osv.

Medlemsoppfølging

post@askoy-seilforening.no

Håvard K. Berge (Styrets leder)

Agnete Skog

     
Styrelelaterte forespørsler, forslag til saker leder@askoy-seilforening.no Håvard K. Berge (Styrets leder)
     
Regnskap, faktura, medlemsregister, inn- og utmelding regnskap@askoy-seilforening.no Runar Ulriksen - Regnskapsansvarlig (Nestleder Merkantil)
     
Bestilling av lokaler, overnatting, rorbuer booking@askoy-seilforening.no Ove Jonny Flatnes - Bookingansvarlig
     

Alt vedrørende havn, fortøyning, strøm.

Booking av båthall.

Havneplass søkes gjennom Havneweb.

havn@askoy-seilforening.no

Torbjørn Halvorsen - (Havnesjef)

Arne R. Pettersen

     
Bestilling av kranopptak kran@askoy-seilforening.no Knut Erik Hjort - Kranansvarlig
     
Spørsmål vedrørende seiling eller regatta sport@askoy-seilforening.no Marit Dempsey - Seiling (Styremedlem sport)
Trond Nesmann Berntsen - Regatta (Styremedlem Sport)