Kontaktinfo

Havnesjef: Arne Chr. Kvammen - havnesjef@lyse.net - 906 86 577

Leder: Ketil Goa - ketil.goa@bakerhughes.com - 918 92 603