Berganbukta Båtforening
etab 26. nov. 1980 

Foreningen ble etablert 26. nov. 1980 etter initiativ fra beboerne i det nye boligområde mellom Granholmen og Lofterød.  Det ble gjort leieavtale med Sandefjord kommune som eier av strandområdet. Nytt bryggeanlegg ble lagt ut våren 1981.

Medlemmene skulle være beboerne i et naturlig nærområde til bryggeanlegget(Store Bergan skolekrets). Årsaken var tilgangen til området. Alle veier som fører til Berganbukta er i privat eie. Kjøring med motorkjøretøy til brygga er derfor ikke tillatt. Nærmeste offentlige parkeringsplass er på Granholmen.

Hele bryggeanlegget ble skiftet og er nytt i 2001. Det ble fortatt en mindre utbygging i 2007. Bryggeanlegget har i dag litt over 100 plasser fra 2,3m og opp til 4,0m bredde. Dybden varierer fra 0,5m til ca 3,0m.

Det er strøm til lading, lys og vann på hele anlegget. Foreningen har vakt- og lagerbod like ved bryggeanlegget. Det går vakt hver natt i aktuell sesong.


NB!!! Hvis du flytter, får nytt telefonnummer eller ny e-post adresse er det medlemmenes ansvar å melde dette til foreningen.  

Ledige leieplasser for sessongen 2024 pr 27/5-2024:

2,3 meter - 2 stk.

3,0 meter - 4 stk

3,5 meter - 1 stk.