Bryggeanlegget har i dag litt over 100 plasser fra 2,3m og opp til 4,0m bredde. Dybden varierer fra 05,m til ca 3,0m. Det er strøm til lading, lys og vann på hele anlegget. Foreningen har vakt- og lagerbod like ved bryggeanlegget. Det går vakt hver natt i aktuell sesong.
Fasiliteter