Søknad om medlemskap/båtplass 

Det er lang ventetid for medlemskap hos Bispebrygga Båtforening. Vi beregner for tiden 15-20 år.

Vi beregner et admininstrasjonsgebyr som for tiden er kr. 300.- Justeres på årsmøte hvert år.

Dersom gebyret ikke betales innen frist blir man strøket av lista.