Ønsker du båtplass?

 

Båtplasser på Bodø Havn sine brygger tildeles etter ansiennitet på venteliste. Finnes ikke venteliste på aktuell plass skjer tildeling fortløpende. For å komme på venteliste må skjema fylles ut her på våre hjemmesider. 
Du kan også nå søke om å leie plass for å lagre båthengeren. Søknadsskjema, priser og informasjon finner du på våre hjemmesider bodohavn.no

Fasiliteter