Åpent brev til regjeringen ang momskompensasjon.

Olsen, Are Ulvin, 28. September 2022


apent-brev-til-regjeringen.docx (42 kb) Se vedlagt åpent brev fra KNBF til regjeringen ang momskompensasjon . Oppfordrer alle til å lese !Tilbake