Farsund småbåthavn 

Småbåthavn

Farsund kommune drifter i dag 10 småbåthavner og leier ut sjøhusgrunn med til sammen ca.1 260 båtplasser. Fiskeriplasser driftes av Listerhavnene IKS.

 Våre Havner

Havner   Kapasitet - plasser
Borshavn   76 
Jøllestøl   18
Tjørvehavn   36
Kjørrefjord   405
Gåsholmen ( fiskeriplasser)   20
Lauervika   292
Verven   63
Sundsodden   19
Farøy   52
Haugestranda   12
Listahavnen (fiskeriplasser)   15
Sigervollstranda   29