Velkommen til Flateby Båtforening

Oppdatert 21.05.20

=======================================================================

Kranutsett:   Fredag 22 mai fra kl. 10.00  Pris: 800kr,- pr. båt. Betales kontant.

Vi stenger båthavna for biler fra torsdag kveld til vi er ferdig på fredagen da vi ikke kan ha biler som står i veien.

=======================================================================
Parkering av båthengerne sommerhalvåret:

På venstre side opp mot husene og i enden skal store båthengere (som trekkes av traktor) stå. De parkeres på skrå slik at alle kan ta ut hengeren uten å flytte på andres. Det skal ikke være noe parkering i midten.
På høyre side skal store båthengere som trekkes av bil (2 akslet). Disse settes også på skrå.

I skråning på nedsiden skal små båthengere stå. Rygg de opp i skråningen og fyll opp helt bak. Skal du ha henger ut i løpet av sommeren prøv å sett den ytterst

Det vil være litt begrenset plass i år før den de gamle gangbanene er fjernet. Om du har plass hjemme ta med hengeren hjem.

Feilparkerte hengere kan bli flyttet.

Er dere i tvil ta kontakt.

parkering hengere.jpg


 ======================================================================

Årsmøte Flateby Båtforening utsatt inntil videre.

Styret har i dag besluttet å utsette årsmøte i Flateby Båtforening p.g.a. Corona viruset og derpå myndighetenes anbefaling. Vi vil komme tilbake med ny innkalling og da med 14 dagers varsel når myndighetene kommer med nye anbefalinger.

Sittende styre vil derfor fortsette å styre inntil nytt årsmøte kan avvikles.

Alle dokumenter til årsmøte finner dere i Havneweb.

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe.

Flateby 12/3.20120

Styret

 =======================================================================

Har du lånt og glemt å levere tilbake?

Vi savner fortsatt en 220v lensepumpe og en kantklipper.  Fint om du som har lånt dette leverer det tilbake. Ta kontakt med en i styret så fort du kan.

Kode til porten i Havna.
Det har den siste tiden vist seg at vi har mange uvedkommende som kjenner koden på porten og oppholder seg på brygga. Det er i alles interesse at denne koden ikke gies til utenforstående. Dersom dette blir et gjentagende problem er vi nødt til å gå over til andre og dyrere låssystemer. Dette vil øke prisen for alle medlemmer. Det er også ekskluderingsgrunnlag for medlemmer som som gir koden til utenforstående.

 Hvis du har problemer med å komme inn/ut, send en sms til havnesjefen så ordnes dette.

Husk å rette opp nytt tlf. nummer og e-post adresse i Havneweb. Du vil ellers ikke motta informasjon, faktura osv. fra båtforeningen. Ta kontakt med web ansvarlig om det er problemer rundt dette.

Meld fra til havnesjefen om feil og mangler på bryggene og i havna snarest!

Ønsker du plass hos oss?    Klikk på " SØK BÅTPLASS" i menyen på venstre side og fyll ut alle nødvendige data. Trykk på "SØK OM PLASS"  Vi vil svare så snart som mulig.

 

 

Tjenesten er levert av Havneweb.no