Velkommen til Flateby Båtforening

Oppdatert 13.03.20

=======================================================================

Årsmøte Flateby Båtforening utsatt inntil videre.

Styret har i dag besluttet å utsette årsmøte i Flateby Båtforening p.g.a. Corona viruset og derpå myndighetenes anbefaling. Vi vil komme tilbake med ny innkalling og da med 14 dagers varsel når myndighetene kommer med nye anbefalinger.

Sittende styre vil derfor fortsette å styre inntil nytt årsmøte kan avvikles.

Alle dokumenter til årsmøte finner dere i Havneweb.

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe.

Flateby 12/3.20120

Styret

 =======================================================================

Årsmøte i Flateby båtforening avholdes tirsdag 17. mars 2019 kl. 19.00 på Hauglia skole.

Forslag til årsmøte må sendes innen fredag 21/2.19 på mail: flateby.bf@gmail.com eller i post til: Flateby Båtforening c/o Wily Mikalsen, Haugveien 9, 1911 Flateby

Saksdokumenter blir lagt inn i Havneweb ca 1 uke før årsmøte.

Enkel servering.

Velkommen.

=======================================================================

Dugnader Flateby båtforening 2019.

=======================================================================

 Vårdugnad er satt til lørdag 25, mai og høstdugnad til lørdag19 oktober. Info vil bli sendt til alle på mail fra Havneweb på et senere tidspunkt. Begge ganger starter vi kl. 10:00.
Vi vil fortsette med å vaske toalettet på dugnad. Da blir det 3 ganger i løpet av sommeren en vasker. Til dette trenger vi ca 4 personer.
De som ønsker å ta dugnaden på denne måten får ta kontakt med dugnadsansvarlig Geir Johnny Lund eller på mail: flateby.bf@gmail.com så får vi satt opp en liste.

========================================================================
Årsmøte Flateby båtforening.
========================================================================
Årsmøte i Flateby båtforening avholdes tirsdag 19. mar kl. 19.00 på Hauglia skole.
Forslag til årsmøte må sendes innen fredag 3/3.19 på mail: flateby.bf@gmail.com eller i post til: Flateby Båtforening c/o Wily Mikalsen, Haugveien 9, 1911 Flateby.
Saksliste finner du her på hjemmesiden.

VELKOMMEN.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


==========================================================================
Oppdaterte priser for 2017 samt endring i vedtekter.
==========================================================================

Årsmøte i Flateby båtforening avholdes tirsdag 07.03.2017 kl.19:00
Forslag til Årsmøte sendes styret, innen 27.02.17, enten på mail: flateby.bf@gmail.com
eller post: Flateby båtforening. Willy Mikalsen, Haugveien 9, 1911 Flateby.

Velkommen.

==========================================================================

 

Har du lånt og glemt å levere tilbake?
Vi savner fortsatt en 220v lensepumpe og en kantklipper.  Fint om du som har lånt dette leverer det tilbake. Ta kontakt med en i styret så fort du kan.

Kode til porten i Havna.
Det har den siste tiden vist seg at vi har mange uvedkommende som kjenner koden på porten og oppholder seg på brygga. Det er i alles interesse at denne koden ikke gies til utenforstående. Dersom dette blir et gjentagende problem er vi nødt til å gå over til andre og dyrere låssystemer. Dette vil øke prisen for alle medlemmer. Det er også ekskluderingsgrunnlag for medlemmer som som gir koden til utenforstående.

 Hvis du har problemer med å komme inn/ut, send en sms til havnesjefen så ordnes dette.

Husk å rette opp nytt tlf. nummer og e-post adresse i Havneweb. Du vil ellers ikke motta informasjon, faktura osv. fra båtforeningen. Ta kontakt med web ansvarlig om det er problemer rundt dette.

Meld fra til havnesjefen om feil og mangler på bryggene og i havna snarest!

Ønsker du plass hos oss?    Klikk på " SØK BÅTPLASS" i menyen på venstre side og fyll ut alle nødvendige data. Trykk på "SØK OM PLASS"  Vi vil svare så snart som mulig.

 

 

Tjenesten er levert av Havneweb.no