Ønsker du båtplass i Hafsund?  

Styret kan i den utstrekning det er plass, oppta andre medlemmer, fortrinnsvis innen Vestfold og Telemark fylke.

Hafsund Båtforening leier ut båtplass til medlemmet i henhold til denne avtalen og foreningens vedtekter

Avtalen gjelder for leie av båtplass og leietager forplikter seg til å betale den til enhver tid gjeldende årsleie vedtatt på årsmøtet for Hafsund Båtforening. Leietager forplikter seg til å følge foreningens vedtekter og havnereglement og er klar over hvilke forhold som kan medføre at foreningen kan si opp leieavtalen med leietager. Ved godkjenning av denne avtalen og betalt medlemsavgift er leietager medlem av Hafsund Båtforening.

Leietager har betalt innskudd til foreningen som avskrives i henhold til foreningens vedtekter. Leietager kan selge plassen til ny leietager til gjeldende bokført verdi på plassen. Foreningen har rett til å velge ny leietager etter ansiennitet dersom det er ventelister på båtplass. Hafsund Båtforening har ingen forpliktelser for tilbakebetaling av innskudd før eventuelt oppgjør er innbetalt for solgt plass.

 Leietager kan fremleie plassen, men er allikevel ansvarlig for plassen med hensyn til vedlikehold, vakt, dugnad, årsleie, gebyrer o.a.

Vedtekter, havneregler, vaktlister og annen informasjon oppdateres på Havneweb.

Ved å søke om båtplass bekrefter du å ha lest og godtatt avtalen over.

Du må legge inn din epost addresse først for å komme til  søkersiden