Velkommen til båthavna i Halden kommune

Halden by ligger ved elven Tista, som er nederste del av Haldenvassdraget. Det oppstod tidlig industri langs elven, og Halden regnes som Norges eldste industriby.

Halden havnevesen har ansvar for både gjestehavn, kommunale båtplasser og skipshavna i Halden. 

Halden havn har ca 500 utleieplasser.