Søk hos oss

Søknad om medlemskap

Du søker med dette medlemskap i Hana Båtforening og kan bekrefte at du er kjent med foreningens styrende dokumenter.  Du er også innforstått med at kontingent og avgifter skal innbetales innen en måned fra kravets dato, jfr. vedtektene § 7. Så fremt dette ikke blir gjort innen 3 mnd. fra første kravs dato, gir du Hana Båtforening fullmakt til å fjerne båten fra foreningens områder for din regning og risiko, men først etter at du er underrettet.

Les  foreningens styrende dokumenter før du melder deg inn:

Vedtekter 

Kontingenter og avgifter

Havnereglement

Mer finner du på vår hjemmeside: www.hana-bf.no.