Søk hos oss

Søknad om medlemskap

Du søker med dette medlemskap i Hana Båtforening og kan bekrefte at du er kjent med foreningens vedtekter og havnereglement.  Du er også innforstått med at kontingent og avgifter skal innbetales innen en måned fra kravets dato, jfr. vedtektene § 7. Så fremt dette ikke blir gjort innen 3 mnd. fra første kravs dato, Du gir  Hana Båtforening fullmakt til å fjerne båten fra foreningens områder for min regning og risiko, men først etter at jeg er underrettet

Les  foreningens vedtekter og havnereglement
HER:              Havnereglement  og vedtekter for hana båtforening

Prisliste       Kontingenter og avgifter Hana bf