Velkommen til Hekshus Båtforening

Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med:

BÅT, BÅTLIV, HAVNEPLASS, OPPLAGSPLASS

Ledige båtplasser tildeles etter ansiennitet, og medlemmer som har søkt om bytte av båtplass har fortrinnsrett framfor de som står på venteliste