Søk plass oss oss

Om personvern
For å kunne administrere medlemskapet, båtplassene og vaktordningen mv. er det nødvendig å registrere følgende personopplysninger om medlemmene: Navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, båttype og båtplass. Dette gjøres gjennom foreningens web-baserte havneadministrasjons- og medlemssystem, og sikrer at alle medlemmer får tildelt medlemsnummer, kan ta del i medlemsfordelene, og slik at foreningen kan kreve inn kontingent og avgifter. 

 

Prisliste 2024

 

Her kan du søke - Skriv inn din epost først så kommer du til søknadsjema . Hvis du er bruker kan du logge inn