Nyhet: Bankløkka Båthavn

Bankløkka Båthavn er en helt ny småbåthavn på indre havn i Horten, som tilbyr et moderne havneanlegg med 160 båtplasser til leie. Her har du kort vei til perlene i Ytre Oslofjord, og gangavstand til Horten sentrum.

Alle med fritidsbåt kan bestille plass.

Velg «Søk båtplass» i menyen til venstre for å sikre deg en plass!

skjermbilde 2021 01 22 kl. 12.50.07

Båtplassene har 3, 4, 5 og 5,5 meters bredde og måles ut fra sentermål på utriggere. I tillegg planlegges det noen få longside-plasser for større båter. Dybden på plassene varierer fra 2-6 meter, med 2 meters dybde på de minste plassene. Alle båtplasser over 3 meter leveres med mulighet for uttak til strøm (16 amp). Ca. halvparten av 3 meters-plasser vil også leveres med strømuttak.

Alle båtplasser får tilgang til felles vannposter i sommerhalvåret.

Leie av båtplass er gjeldende fra ca. 25. juni 2021. Båtene kan ligge hele året, men på eget ansvar og i henhold til eget vedtatt (av Horten kommune) reglement og priser.

Prisliste og reglement for Bankløkka Båthavn 2022

Båtplasstype 1: 3 m, utriggere på begge sider (6m), gangbar på en side
Båtplasstype 2: 4 m, utriggere på begge sider (8m), gangbar på en side
Båtplasstype 3: 5 m, utriggere på begge sider (10m), gangbar på en side
Båtplasstype 4: 5,5m, gangbare utriggere på begge sider (12m)
Målt senter til senter utriggere. Alle gangbare utriggere er 60 cm brede.

Parkering:
Det er et begrenset antall parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til selve båthavnen, men et stort antall alternativer i nær gangavstand. Horten havn er behjelpelig med å fortelle deg mer. Av- og pålessing kan skje helt ned til selve bryggeanlegget.

Priser:
Den årlige prisen er kommunalt regulert til kr 2.750,- per breddemeter (senter til senter) per år. Ingen innskudd. Strøm faktureres etter forbruk med kr 2,30 (inkl mva) per KwH.

Båtplasstype 1: 3 m, pris pr år kr 8.250,-
Båtplasstype 2: 4 m, pris pr år kr 11.000,-
Båtplasstype 3: 5m Pris pr år kr 13.750,-
Båtplasstype 4: 5,5m Pris pr år kr 15.125,-
Longsideplass: Pris kr 1.375,- pr lengdemeter båt
Priser er for 2022.

Åsgårdstrand småbåthavn

Havnen har i dag ca 310 faste båtplasser fordelt på 3 bassenger. Havnen ble bygget om i 2008-2010 og gjestehavnen har blitt flyttet ut bak ny bølgebryter. Seilforeningen eier og disponerer flytebryggen i nordre basseng, vi beholder disposisjonen over de 23 seilbåtplassene på molo mot øst.

Det er p.t. ca 10 som ønsker å bytte plass og ca 120 søkere på venteliste i Åsgårdstrand. Fordelingen foretas etter ansienitet, første prioritet har de som allerede har fast plass og som ønsker å endre plasstype. Dernest deles ledige plasser ut til nye søkere. Dette gjøres i februar/mars hvert år og sesongplasser fordeles fra mai og så lenge det kommer inn ledige plasser. Sesongplasser fordeles etter ansienitet på søkelisten.

Prisliste og havnereglement for Horten og Åsgårdstrand 2022

Åsgårdstrand gjestehavn

Åsgårdstrand gir sørlandsfølelsen med sin hvitmalte idyll; trange gater og små hus tett i tett. Havnen og området rundt har mye å by på, bl.a. Grand hotell med frisør, spa og restaurant, Naustet Pub med stor uteservering og intim atmosfære og ikke minst Frantzens Konditori med nystekte “krabbelurer”. Ved badeparken rett ved gjestehavna ligger kiosk og servicebygg med dusjer (polett, koster ekstra) og toaletter.

Priser per døgn:
Båter opp t.o.m. 30 fot: Kr 235,- per døgn
Båter 31 t.o.m. 40 fot: Kr 275,- per døgn
Båter 41 t.o.m. 50 fot: Kr 350,- per døgn
Båter 51 t.o.m. 75 fot: Kr 535,- per døgn
Døgnet starter kl 20.00. Strøm kommer i tillegg med kr 55,- pr døgn

Horten gjestehavn

Horten gjestehavn har flere ganger vært på topp 10 av Norges beste gjestehavner. Vi har ca. 90 plasser til disposisjon. Det er serviceanlegg med toalett og dusj og drivstoffanlegg med diesel lett tilgjengelig.

Horten gjestehavn er inne i en periode preget av transformasjon. Nylig er det anlagt ny sykkel- og gangvei, nytt bryggeanlegg, nytt bryggeamfi og flere prosjekter er på gang. Servicebygget vårt er helt nyoppusset!

Vi tilbyr også trådløst nettverk til våre besøkende i gjestehavna.

Servicebygget med dusj, wc og vaskemaskiner er midt på det røde bygget, en del til herrer og en til damer. Det er også toaletter øst for Fishland i de små, røde bodene.

Betalingsautomaten ligger ved siden av dametoalettet midt på det røde bygget.

Vi har kildesortering i nedgravd anlegg mellom Visit Horten og bobilparkeringen, rett opp for det lille fyret i havna.

Priser per døgn:
Båter opp t.o.m. 30 fot: Kr 235,- per døgn
Båter 31 t.o.m. 40 fot: Kr 275,- per døgn
Båter 41 t.o.m. 50 fot: Kr 350,- per døgn
Båter 51 t.o.m. 75 fot: Kr 535,- per døgn
Døgnet starter kl 20.00. Strøm kommer i tillegg med kr 55,- pr døgn

Fasiliteter