Vi har ledige båtplasser

Kjapp Marina AS ligger i Grimstadvegen 93, Søreidgrend  -sjekk kartet her: kart

 

Husk å fylle ut alle  feltene

Fastplass 

Leieforholdet begynner å løpe fra dato for overtakelse av tildelt båtplass. Leieavtalen er bindende til 31.12 året avtalen er inngått. Avtalen fornyes automatisk for et nytt år. 

Oppsigelse er 1 mnd før utgangen av året.  01. desember for neste års løpende leieperiode.

Fyll ut eport addressen først, så kommer du til Søknadskjema.

Strøm + føringsvei for strøm faktures etter forbruk pr kilowatt med en netto sats inkl vedlikehold pluss mva.