Styret m.m. i Kjerringøy Båtforening

 

2019

Telefonnummer til vår vakttelefon: 901 49930

Epostadresser:
Faktura og lignende: kasserer@kjebf.no
Postmottak: post@kjebf.no

Leder

Anita Toftesund
Telefon 975 46450

Nestleder

Gunnar Johnsen

Styremedlemmer:

Remi Bendiksen
Lisbeth Johansen
Monika Moen

Havnebaser

Rolf Bendiksen og Svenn-Arne Holmen

Revisor
Jorunn Alsos og Lillian Johnsen