Styret og stell

Formann   Erik Henriksen   Tlf: 934 15 365
Nestformann/ Havnesjef   Rune Henriksen   Tlf: 404 34 512
Opplagssjef   Ørjan Saksvik    Tlf. 951 16 682
Kasserer   Roy Tjøsvoll   Tlf. 990 09 181
Sekretær   Roger Haavaldsen   Tlf. 996 13 961
Varamann   Jan Arve Osnes   Tlf: 902 18 439
Varamann   Roger Hollevik   Tlf: 909 04 651