Generalforsamling 2023 Kjøkkelvik Båtlag

Ketil Olsen, 6. March 2023


Kjøkkelvik Båtlags ordinære generalforsamling vil bli avholdt

Torsdag 25 mai 2023
Sted: Båthuset kl 18:00



Tilbake