Oppgradering av betong brygge.

Roger Haavaldsen, 22. August 2023


 

Som dere har sett har vi hatt Samba Marin i sving med å utbedre de dårlige fortøyningene på bølgedemperen/betong bryggen.

Nå ligger båtene våre litt tryggere.

Takk til Samba Marin som har gjort en fantastisk bra og effektiv jobb gjennom uke 33.

 

 Tilbake