Her kan du søke om fast plass eller leieplass.
Ønsker du å se prisen på A,B eller C plass så kan du peke på teksten du får frem når du skal velge plass.

NB! - Hvis du er medlem fra før så trykk på " Logg inn" øverst til høyre og bruk den interne siden, slik at du bruker din eksisterende bruker.

  • Søker om fast båtplass må være bosatt i Færder kommune
  • Det påløper også et årlig venteliste gebyr på kr. 200,-
  • For 2020 sesongen er det nå ikke noen ledige plasser, søknader om fast plass blir liggende på venteliste etter søknadsdato