Søk om medlemsskap og eventuell båtplass hos oss i Knarberg

Husk å fylle ut korrekt e-postadresse, mobilnr, eventuelle båtdata. Vi benytter dette til kontakt med deg. Alle kan være medlemmer.

De som søker om permanent plass må innfri krav gitt i "Fellesvedtekter for småbåtforeinger på Nøtterøy" §2.  Se spesielt krav til bosted og maks båtstørrelse.

Legg inn din epost først så kommer  du til søknadskjema