Organisasjonsplan for styret 2022 

Styreleder:  Øivind Svalesen - (formann@lagaholet.no) Telefon 90692811
Leder av styret. Styrets ansvarlig ovenfor årsmøtet. Ansvarlig for styrets årsberetning.

Administrativ side:

Sekretær: Ari Daniel Hauksson (sekreter@lagaholet.no)
Ansvarlig for foreningens offisielle korrespondanse, innkalling til og referater fra styremøter. Planlegging og arrangering av årsmøte. Ferdigstillelse og utsendelse av årsrapport (blåboka). Ansvarlig for arkivering av korrespondanse og referater. Kontakt med ansvarlig for Web-sidene og videresending av informasjon til vedkommende.

Kasserer: Suzanne Amundsen (okonomi@lagaholet.no)
Regnskapsføring, oppfølging av foreningens økonomi, likviditet, finansiering og forsikringer. Vedlikehold av medlemsregister. Fakturering og purringer.

Forvaltningssjef: Sigbjørn Hellerud (plasser@lagaholet.no)
Ansvarlig for omsetning og bytte av båtplasser inkl. ventelister, samt for oversikt over utleide plasser. Håndterer utleie av plasser.

Vaktsjef:Beathe Markveien  (vakt@lagaholet.no)
Ansvarlig for å sikre båthavna ved å administrere vaktholdet i havna i følge vedtektenes § 6. Er videre ansvarlig for alle låser i havna og for utdeling av inngangsbrikker til medlemmer og for utleie av inngangsbrikker. Vedlikehold og oppdatering av adgangsbrikkeregister og drift av kamera.

Teknisk side:

Havnesjef : Bernt Olsen (havnesjef@lagaholet.no)

Ansvarlig for drift og vedlikehold av havnas tekniske anlegg og truck. Opptak og utsetting av båter og organisering av opplag samt utleie av boblehavnsplasser.

Assisterende havnesjef / Miljøansvarlig: Erik Kverum (asshavn@lagaholet.no)
Assistere havnesjefen, ansvarsområder etter avtale med denne. Ansvarlig for at avfallsplanen overholdes.

Dugnadsjef: Jan Olav Nilsson (dugnad@lagaholet.no)
Planlegge rutiner for og administrere dugnader ifølge vedtektenes § 5 Herunder også oppgaver anmodet fra de øvrige i styret.

Eiendomssjef /Materialforvalter: Oddvar Eide (eiendom@lagaholet.no)
Ansvarlig for forvalltning av foreningens eiendommer og for drift og vedlikehold av foreningens bygninger. Ansvarlig for innkjøp av forbruksmateriell og vedlikehold av materiell og "løst" utstyr til bruk i havna.