Innkalling til årsmøte 15.3.2023 kl 19:00

Øivind Svalesen, 22. February 2023


RØYKEN BÅTFORENING LAGAHØLET

Postboks 87, 3441 Røyken

Besøksadresse: Skogsborgveien 2

 

 

Hjemmeside: http://www.lagaholet.no

 

 

           Det innkalles til årsmøte i Røyken Båtforening Lagahølet

 

Åros samfunnshus, Hurumveien 38, 3474 Åros kl.1900 onsdag 15. mars 2023.

 

 

 1.  Valg av møteleder og referent
 2.  Godkjennelse av innkallingen
 3.  Valg av to medlemmer til undertegning av protokoll
 4.  Styrets årsberetning for 2022
 5.  Regnskap 2022 med revisjonsberetning
 6.  Fastsettelse av budsjett 2023 med årskontingent, driftstilskudd og gebyrer.
 7.  Styregodtgjørelse
 8.  Valg av styre, revisor og valgkomite
 9.  Verdifastsettelse av båtplassene
 10. 10.  Innkomne forslag
 11. 11.  Godkjennelse av havnereglement

 

 

Lagahølet, 6.februar 2023

 

Styret i Røyken båtforening Lagahølet

Øivind Svalesen

Styreleder

 

Etter vedtektenes paragraf 4, første ledd, har kun båtplasseiere som har betalt kontingent for 2022 og oppfylt sine øvrige økonomiske forpliktelser, stemmerett på møtet.       Tilbake