Velkommen til Båtforeningenes Havneutvalg 

Viktig informasjon: 

Vi tar sikkerhet og kvalitet i småbåthavnene på alvor!

Alle leietakerne i havnen er pliktig til å rapportere alvorlige avvik hvor Helse, miljø og sikkerhet er en faktor. 

Bruk avviksskjema :             Her ligger AVVIKSSKJEMA  for inn rapportering 

 Båtforeningenes Havneutvalg SA (BHU) er eid av Langesund Motorbåtforening og Langesund og Omegn Seilforening.

BHU er en registrert virksomhet og skal ivareta eiernes interesser i forhold til drift av Stoa og Kongshavn småbåthavner som selvstendig, frittstående foretak på «null fortjenestes» basis. 

Generalforsamlingen er øverste besluttende organ i BHU.
BHU-styret er overordnet ansvarlig for all virksomhet mellom to generalforsamlinger. 

BHU-drift

Driftsorganisasjonen består av representanter fra de to eierforeningene. Det er mange som deltar i dette arbeidet, i hovedsak basert på dugnad, og dette gir foreningene og medlemmene gode båtplasser.
Det er et aktivt miljø som man kan bidra i på mange måter.

Båtplass

Havneutvalget organiserer driften av de to småbåthavnene. Det er tilsammen 450 båtplasser som ligger sentralt til i Langesund.

Leietakere av båtplass må være medlem av en av de to eierforeningene og bosatt i Grenland.

Det er stor pågang, ventelisten for de fleste er på flere, til dels mange år.
Det er ikke krav om medlemskap for å kunne søke om plass, de fordeles etter ansiennitet.
Det påløper et årlig administrasjonsgebyr for de som står på venteliste, og som ikke har noe medlemskap i eierforening.

Langesund Motorbåtforening

Langesund Motorbåtforening (LMF) ble stiftet i 1938 og har som formål å samle båtinteresserte i Langesund og omegn, og arbeide for å bedre havneforholdene og opplagsplasser for lystbåter ved Langesunds brygger, samt å samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver.

Antall medlemmer: Om lag 620

Følg oss:  https://www.facebook.com/motorbaten 

www.langesundmotorbatforening.no

Langesund og Omegn Seilforening

Langesund og Omegn Seilforening har som formål å samle seilbåtinteresserte i Langesund og omegn. 

Antall medlemmer: Om lag 30