Velkommen til Båtforeningenes Havneutvalg 

Viktig informasjon: 

Vi tar sikkerhet og kvalitet i småbåthavnene på alvor!

Alle leietakerne i havnen er pliktig til å rapportere alvorlige avvik hvor Helse, miljø og sikkerhet er en faktor. '

Bruk avviksskjema :             Her ligger AVVIKSSKJEMA  for inn rapportering 


 

Havnereglement:

Alle som har båtplass pilkter seg til å følge det oppdaterte havnereglementet 

bhu-havnereglement-29.05.24.pdf (124 kb)

 

HVEM ER BHU.SA 

Båtforeningenes Havneutvalg SA (BHU) er eid av Langesund Motorbåtforening og Langesund og Omegn Seilforening.

BHU er en registrert virksomhet og skal ivareta eiernes interesser i forhold til drift av Stoa og Kongshavn småbåthavner som selvstendig, frittstående foretak på «null fortjenestes» basis. 

Generalforsamlingen er øverste besluttende organ i BHU.
BHU-styret er overordnet ansvarlig for all virksomhet mellom to generalforsamlinger. 

BHU-drift

Driftsorganisasjonen består av representanter fra de to eierforeningene. Det er mange som deltar i dette arbeidet basert på dugnad, dette gir foreningene og medlemmene gode båtplasser.
Det er et aktivt miljø som man kan bidra i på flere måter.

Båtplass

Havneutvalget organiserer og forvalter driften av de to småbåthavnene. Det er tilsammen 451 båtplasser, som ligger sentralt til i Langesund.

Leietakere av båtplass må være medlem av en av de to eierforeningene. Det er fortrinnsrett til personer fast bosatt i Bamble kommune.

Det er stor pågang, ventelisten for de fleste er dessverre på flere, til dels mange år.


Det er  krav om medlemskap for å kunne søke om plass, de fordeles etter ansiennitet. (Styre vedtak.2023)

 

Langesund Motorbåtforening

Langesund Motorbåtforening (LMF) ble stiftet i 1938 og har som formål å samle båtinteresserte i Langesund og omegn, og arbeide for å bedre havneforholdene og opplagsplasser for lystbåter ved Langesunds brygger, samt å samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver.

Antall medlemmer: Om lag 630

Følg oss:  https://www.facebook.com/motorbaten 

www.langesundmotorbatforening.no

Langesund og Omegn Seilforening

Langesund og Omegn Seilforening har som formål å samle seilbåtinteresserte i Langesund og omegn. 

Antall medlemmer: Om lag 30