Velkommen til Båtforeningenes Havneutvalg 

Viktig informasjon: 

Vi tar sikkerhet og kvalitet i småbåthavnene på alvor!

Alle leietakerne i havnen er pliktig til å rapportere alvorlige avvik hvor Helse, miljø og sikkerhet er en faktor. '

Bruk avviksskjema :             Her ligger AVVIKSSKJEMA  for inn rapportering 


Havnereglement: Alle som har båtplass pilkter seg til å følge det oppdaterte havnereglementet 

bhu-havnereglement-2022.pdf (177 kb)

 

Båtforeningenes Havneutvalg SA (BHU) er eid av Langesund Motorbåtforening og Langesund og Omegn Seilforening.

BHU er en registrert virksomhet og skal ivareta eiernes interesser i forhold til drift av Stoa og Kongshavn småbåthavner som selvstendig, frittstående foretak på «null fortjenestes» basis. 

Generalforsamlingen er øverste besluttende organ i BHU.
BHU-styret er overordnet ansvarlig for all virksomhet mellom to generalforsamlinger. 

BHU-drift

Driftsorganisasjonen består av representanter fra de to eierforeningene. Det er mange som deltar i dette arbeidet basert på dugnad, dette gir foreningene og medlemmene gode båtplasser.
Det er et aktivt miljø som man kan bidra i på flere måter.

Båtplass

Havneutvalget organiserer og forvalter driften av de to småbåthavnene. Det er tilsammen 451 båtplasser, som ligger sentralt til i Langesund.

Leietakere av båtplass må være medlem av en av de to eierforeningene. Det er fortrinnsrett til personer fast bosatt i Bamble kommune.

Det er stor pågang, ventelisten for de fleste er dessverre på flere, til dels mange år.
Det er ikke krav om medlemskap for å kunne søke om plass, de fordeles etter ansiennitet.

Det påløper et årlig gebyr for de som står på venteliste. Leietakere med fast plass, og som søker bytte, skal ikke betale. Søkere som er medlem i en av de to eierforeningene betaler ikke gebyr for å stå på ventelisten.

Langesund Motorbåtforening

Langesund Motorbåtforening (LMF) ble stiftet i 1938 og har som formål å samle båtinteresserte i Langesund og omegn, og arbeide for å bedre havneforholdene og opplagsplasser for lystbåter ved Langesunds brygger, samt å samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver.

Antall medlemmer: Om lag 630

Følg oss:  https://www.facebook.com/motorbaten 

www.langesundmotorbatforening.no

Langesund og Omegn Seilforening

Langesund og Omegn Seilforening har som formål å samle seilbåtinteresserte i Langesund og omegn. 

Antall medlemmer: Om lag 30