Leksvik Båtforening

Hei og velkommen til Leksvik Båtforening!

Båtforeningens formål er å fremme interesse for småbåtsaken, bidra til trygg ferdsel på sjøen, skaffe en trygg og lett adgang til bruk av motor- og andre småbåter for medlemmene i ferie og fritid.

Båtforeningen vil samarbeide med havnevesenet, Leksvik kommune og andre aktuelle lag og foreninger.

Båtforeningen vil arbeide for å legge til rette for en trygg havn, fornye og vedlikeholde anlegg, legge til rette for nye utleggs- og opplagringsplasser og andre servicetilbud.

Båtforeningen vil arbeide for et godt samhold mellom medlemmene, legge til rette og delta til felles hygge og formidle kunnskap om sjøvett og bruk av båt.