Litt om hva som har blitt gjort i det siste

Tor Rolandsen, 6. July 2022


På tide med litt informasjon her siden vi ønsker å bli flinkere til å bruke Havneweb mer aktivt fra styret sin side, og informere litt om hva som skjer i havna.

I pinsen var dykkerne i arbeid, og fikk byttet tau og kjettinger til bølgedemperene ved innseilingen. Vi fikk bekreftet at det var på tide, som vi jo var klar over etter forrige dykker inspeksjon. Flere av kjettingene var nokså slitte, og hadde under halv tykkelse i gods i forhold til da de var nye. Tau ble også byttet, og vi fikk brukt de som har ligget lagret siden sist høst utpå snuplassen ved bølgedemperene. Dykkerne fikk også ryddet fint opp etter seg, og nå ser det bra ut på snu plassen.

I tillegg så er elektrikkere ferdig med å bytte alle strøm stolpene på A og B brygga nå. På A brygga ble stolpene byttet i fjor, og stolpene på B brygga ble byttet nå nylig. Vi hadde litt utfordringer med å få lagt ny fremføring fra strøm skap til B brygga, og har måttet skjære opp noe av asfalten og gravd ned ny kabel i beskyttelses rør. Asfalt biter er lagt på plass etter at grøft ble fylt igjen, og vi satser på å få asfaltert igjen mer permanent i løpet av sommeren.

31. mai ble det gjennomført generalforsamling i båtforeningen. Det var sparsomt oppmøte, og ingen innmeldte saker på forhånd. Litt diskusjoner blandt fremmøtte og valg ble gjennomført med noen endringer i styret. Protokoll etter generalforsamlingen ligger under Dokumenter her i Havneweb.

Vi har nå merket gjesteplasser og båt utsett med priser for bruk og vipps nummer for oppgjør.

Styret ønsker alle medlemmer en best mulig sommer med mange fine båt turer. 

Artikkelbilde er fra en hyggelig båt tur til gjestebygga på Nord-Arnøy 1. juli i år.Tilbake