Dette skjema skal kun til brukes til innmelding i Milde båtlag. Det betyr at du i skjema under kun skal krysse av i boksen "MEDLEMSKAP" .

For å kunne søke båtplass i Milde båtlag må man først bli medlem av båtlaget.

Når du er reg. medlem i båtlaget, får du tilsendt passord mv.til egen profil i havneweb.          Du  må da registrere båtdata mv.                                                                                                                  Om du vil søke plass  til båt går du til "min side" i din egen profil å registrerer deg på venteliste for båtplass.

Tildeling av båtplass er basert på medlemsaniennitet.                                                                    søknadsfrist vinterplass 1.oktober                                                                                                              søknadsfrist sommerplasser er satt til 05. januar 

For å søke båtplass i Milde båthavn

Så snart båtplassene er fordelt / medlemsskapet registrert vil du få melding.