Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Kloakktømming
Strøm
Toalett