I 2023 ble klubbhus og omkringliggende fasiliteter skadd under flommen og uværet Hans. I påvente av gjenoppbygging så vil fasiliteter i 2024 kunne være noe redusert.
Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Kloakktømming
Spisested
Strøm
Toalett