Søknad om havneplass

For å søke om havneplass i Namsos Båtforening må du være medlem av foreningen.

Medlemsavgiften er kr 500,- pr. år. Medlemskapet trer i kraft når medlemavgiften er betalt.

Som medlem har du rettigheter og forpliktelser.  Det er derfor viktig at du setter deg inn i foreningens vedtekter og havnereglement.  Dette finner du i Havneweb under dokumenter - tag: Styrende dok

Som medlem med betalt kontingent vil du få rabattkort ved fylling av drivstoff i havna.