Om foreningen og havnen

Nes Hageby Båtforening er er privat båtforening med plass til omlag 170 båter fordelt på 4 brygger innerst i Grønsund på Nesbru. Foreningens medlemmer er de som har tilskjøtet båtplass til sin eiendom.

Forenings formål er å skape et trivelig båtmiljø for Nes Hageby og ivareta interessene for medlemmene. Dette medfører at alle må bidra til å holde området ryddig og bidra til gjevnlig vedlikehold igjennom deltakelse på dugnader.

Årsmøtet er er øverste myndighet og  foreningen ledes av et styre som velges blant medlemmene hvert annet år.  Styret forsøker tilby rimelige båtplasser til sine medlemmer. Overskytende plasser leies ut til eksterne leietakere til tilnærmet markedspris.

Alle medlemmer har rett til en 2.5 m bred båtplass inkl. uteligger. Dvs at båten ikke kan være bredere en ca. 2.2 meter. Medlemmer kan søke om bredere plass (opp til 5.5m). Alle blir anvist en konkret plass av styret og denne kan endres fra år til år. Medlemmer som har bredere plass enn 2.5 meter, må  selv være eier av båten. Det er unntak for familiemedlemmer i rett opp-/nedstigende linje. Alle brukere av sommerhavnen må delta i vaktordningen.

Se vedtekter på startsiden for fullstendig regelverk.    

Foreningen har to brygger med vinterhavn (boblehavn) samt en mindre opplagsplass i enden av Grønsundveien. 

Fasiliteter