Styret i båthavna  

Underskrift 

 

Leder

Jon Eriksen

Mob: 48057701

 

Havne sjef

Anstein Pettersen

Mob: 99456608

 

Kasserer

 Olav Hvitsten

 

 Sekretær

 Hans P. Dahl

 

 Adresse

Øra Båtforening

Postboks 207

1650 Sellebakk

E - mail: baatpost@online.no

Web: https://www.havneweb.no/orabat/