Medlemskap i Oslo Motorbåtforening! 

Hei og velkommen til en båtforening beliggende i Bestumkilen.

Vi dekker Oslo og ligger mellom Skøyen og Ullern på Sjølyst Marina.

Det er mange som gjerne vil ha båtplass i Oslo. Det betyr også at det er ventetid for å få plass. Du må da vente noen år fra innmeldingen til at du vil kunne leie plass - det kaller vi gjesteplass. Tiden du må vente avhenger av hvilken bredde på plass du ønsker. Etter hvert vil du få tilbud om fast innskuddsplass, hvis du har satt deg på ventelisten.

Litt om leie av båtplasser:
Medlemmer, som ikke har fast innskuddsplass, kan søke å leie en gjesteplass. Fristen er 15. mars hvert år.

Hvor lang ansiennitet (årstall for innmeldelse) du måtte ha for å få tilbud om gjeste/leieplass i 2020:

5m+4,5m: 2002    4m: 2013    3,5m: 2016     3m: 2016    2,5m: 2017    2,3m: 2018    2,1m: 2018

Dvs. at du i 2021 må ha vært medlem i 19 år for å kunne leie 5m plass, mens du skal ha vært medlem fra 2018 for å leie plass på 2,1m. Man er ikke garantert plass år etter år, da dette er avhengig av hvor mange plasser vi har til utleie som gjesteplasser. Du betaler gjesteplasskontingent for leie av plass.

Litt om innskuddsplasser:
På et tidspunkt har du vært medlem så lenge at du står øverst på ventelisten for fast innskuddsplass. Når et annet medlem ikke lengre har bruk for båtplass, tilbakeføres den og innskudd tilbakebetalet til medlemmet.  Øverste medlem på ventelisten i kategorien tilbys da plassen. Da betaler man et innskudd avhengig av plassbredden, som betyr at du disponerer den samme plass år etter år, så lenge du har en passende båt til plassen. Du er da garantert plass hver sesong og betaler sommerplasskontingent for leie av plassen. 

Litt om prisene:
Innmeldingskontingenten er kr 1800,-
Årskontingenten er kr 700,- dvs. totalt første året er kr 2 500,-. Heretter er det kr 700,- per år. Kontingent sendes ut i januar måned.