Kontakt oss

 

Styret                                   Navn                                     Epost                                            Telefon

Leder                                           Jørgen Lieng                            leder@royksund.org                        93461340

Nestleder                                  Ivar Johan Iversen                   internett@royksund.org                41282978

Havnesjef                                  Asbjørn Aasland                       havnesjef@royksund.org               95192122

Havneassistent                       Torbjørn Alendal                       styret@royksund.org                      90597102

Sekretær                                   Matthias Fritzsche   .               styret@royksund.org                      97403123

Kasserer                                    Rein Minde                                .kasserer@royksund.org                 97150510

Klubbhus ansv.                        Katrine Løype     .                     husansvarlig@royksund.org          48187882

Vara styremedlem                 Robert Bjørnsen                       styret@royksund.org                       45967554