Kontakt oss

 

Styret                                   Navn                                     Epost                                            Telefon

Leder                                          Frode Løype                              leder@royksund.org                        91541820

Nestleder                                  Ivar Johan Iversen                   internett@royksund.org                41282978

Havnesjef                                  Raimond Løype                        havnesjef@royksund.org               99342543

Havneassistent                        Knut Ove Norheim                  styret@royksund.org                      99223016

Sekretær                                   Matthias Fritzsche   .               styret@royksund.org                      97403123

Kasserer                                    Rein Minde                                .kasserer@royksund.org                 97150510

Klubbhus ansv.                        Katrine Løype     .                     husansvarlig@royksund.org          48187882

Vara styremedlem                 Robert Bjørnsen                       styret@royksund.org                       45967554