Her kan du søke om medlemskap i RBF

Alle medlemmer uten båtplass står på venteliste for tilbud om andelsplass etter ansiennitet fra innmeldingsdato.

Vedtektene §1 står det: Medlemskap kan kun tildeles personer bosatt i Rygge kommune eller har tilknytning til Rygge kommune- Med tilknytning menes familie i opp- eller nedadgående linje bosatt i Rygge, nabokommuner og deltidsbosatte i kommunen.