Styret

 

Formann: Kjell Nilsen
E-post: kjellas44@gmail.com
Tlf: 41244063

Havnesjef
Inge Fister
E-post: imfister@gmail.com
Tlf: 400 52 652

Sekretær                                                                                                                                                                    Ole Geir Hamre                                                                                                                                                         Epost: ohamre.ogh@gmail.com                                                                                                                                Tlf 91335016 

 

 

Kasserer                                                                                                                                                                    Jan Sigurd Laupland                                                                                                                                                  Epost: jan_sigurd.laupland@getmail.com                                                                                                                 Tlf 90057080                                                                                      

                                                                                                                         Arbeidsformann
Kjell Bøe
E-post: kjell.arne.bo@lyse.net
Tlf: 479 77 091

Varamann 1 og revisor                                                                                                                                               Bente Ventzel   


Varamann 2


Representant for Randaberg Kommune
Bjørn Kahrs
E-post: bjorn.kahrs@randaberg.kommune.no
Tlf: 47750090