Kontaktinformasjon:

 

Vi benytter kun mail som kommunikasjon:

brygga@sandbåtforening.no

 

Ved alvorlige hendelser, ring 48 51 48 58. (SMS besvares ikke).

 

Adresse

Postadresse: Sand Båtforening Odalen, Postboks 96, 2120 Sagstua 

Besøksadresse: Bunesvegen 67, 2120 Sagstua

Epost: brygga@sandbatforening.no

Telefon: 48 51 48 58

Org. nr 997655 338

Kontonummer: 1870 07 67384 - 1870 12 84409

Vipps: 607210