Velkommen til Skarpsno Bøyehavn 1972

Her håper vi du vil finne nyttig informasjon om båtlivet i båthavna vår.

 

NYTT TELEFONNR TIL SBH-72     90572212

Vinteropplag for SBH-72 medlemer Trykk her

 

Foreningen har 365 bryggeplasser. Skarpsno Bøyehavn drives på ikke-kommersiell basis.
Foreningens formål er å skaffe og administrere havn  og vinteropplag for medlemmenes båter og ivareta medlemmenes felles interesse.

Skarpsno Bøyehavn bruker Havneweb til å drifte og administrere havneanlegget. Hvert medlem har sin egen side  og innloggingsprosedyre tilsendes i egen mail.