BÅTPLASS  fast plass/ leie

Hvis du ønsker å søke om båtplass, tar du kontakt med driftssjef Per Edvardsen.
Han kan nås på mail: skarpsno1972@gmail.com eller mobil: 905 72 212. Vi vil da trenge følgende informasjon:

Navn, adresse, epost, tlf nr, båttype, fabrikat/merke, byggemateriale i skroget, byggeår, lengde i meter, bredde i meter, motortype/HK, forsikringsselskap og båtens registreringsnummer.

 

Foreningen har bobleanlegg til 261 bryggeplasser om vinteren. Vi har også opplag på land på Karenslyst

Priser medlemmer:

-"innskudd"  kr.25 000.

-Medlemskontingent  kr. 350 pr år

-Pris pr breddecm  kr 16 (båtplass både sommer og vinter)

Normalt strømforbruk i sommersesongen er inkludert. Strøm for vinteren må forhåndsbestilles og betales etter antatt forbruk.

Opplagsplass Karenslyst, pris  fastsettes årlig


Priser leie:

Sommerhavn: avtales etter båten størrelse

Vinterhavn: 3500,- + strøm.

 

Retningslinjer for medlemsopptak og tildelling av bryggeplass:

1.Medlemskap er åpent for alle søkere innen de  bostedsmessige  begrensninger kommunen setter.

2.Søknadsansiennitet skal danne grunnlaget for tildeling av bryggeplass.

3.Søkere vurderes ut fra vedkommendes båt, båtstørrelse, skikkethet, m.v

4.Eventuelle klager fra søkere kan bringes inn for Småbåtutvalget, Oslo Kommune.