Havnen

img_2199.jpg

Kavringen ligger som en perle, en trygg og beskyttet havn midt i indre Oslofjord.
Kavringen har ca. 150 bryggeplasser.  Plass til joller på egen brygge og lagerboder tilbys i et visst antall.

Ønsker du  å leie båtplass hos oss? Velger du "Søk båtplass"

Sommersesongen er fra 1. mai til 30. september
Bryggeleiere vil være prioritert ved vinteropplag.

Leieforholdet er løpende inntil en av partene sier
den opp, senest 28. februar for kommende sesong.

Det er ikke tillatt å framleie plass uten samtykke
fra Kavringen AS.

Leien gjelder båtplassen, joller og annet kan ikke
lagres på bryggen.

Fasiliteter
Strøm
Toalett