Info fra Solnes båthavn

Ole Herman Ødeskaug, 13. December 2021


Julehilsen fra Solnes Båthavn

 Det er snart jul og så går vi mot lysere tider og en ny båtsesong igjen.

 I løpet av året har det vært stor aktivitet i havna.

 Ny pir 5 med 40-50 nye båtplasser  er ferdigstilt. Vi har fått en flott anlegg, og det var ingen problemer med å få solgt / leid ut de nye plassene. Det er gjort en del oppgradering på el-anlegget på bryggene, lysstolper er byttet, og det byttet / satt opp nye livbøyer.

Det er også montert ny kompressor og nytt bobleanlegg på pir 5. 

Vi har startet søkeprosessen mot kommunen og statsforvalteren for å få tillatelser til å vedlikeholdsmudre langs P-plassen. Dette for å få til nok dybde på de innerste plassene på pir 3 - 5.

I tillegg er det utført grunnboringer som en del av søkeprosessen. 

Vi har i år også tjent gode penger på utleie, og har klart å få utført  store arbeider uten å ta opp lån ut over lånet på selve etableringen av pir 5. Det vil bli gitt mer informasjon om dette på årsmøte.

Jeg vil minne om at årsmøtet for kommende år blir 1. mars på Mølla.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 10. januar.

Den samme fristen gjelder frasigelser av verv.

 Til slutt vil jeg takke for i år og takke alle som har bidratt til at vi har en av Oslofjordens beste småbåthavner.

 Ha en riktig god jul og et godt nyttår!

 Med vennlig hilsen

Jan Ole Kaupang

Leder

Solnes Båthavn SATilbake