Solnes båthavn

Solnes båthavn er havn i Tønsbergfjorden ( Vestfjorden) på utsiden av Tønsberg i Vestfold. Havnen har 204 båtplasser og noen gjesteplasser til rekende båtfanter. På utsiden av havna ligger Gåsøkalven med mange flotte longsideplasser.

Det er ca 25 minutter å gå til butikken i Melsomvik, 50 minutter å gå til Stokke sentrum med mange butikker, vinmonopol m.m.


Solnes Båthavn ble igangsatt av tre initiativtagere, Rikard M.Tveter, Steinar Holtung og Erik Borge.

Området var regulert til småbåthavn og Stokke kommune bevilget noe midler til geotekniske undersøkelser mulig i 1984.
Utfallet av disse undersøkelsene var negative og prosjektet skrinlagt.
Når vi tok tak i prosjektet, var der ingen midler å få fra Stokke kommune og vi benyttet et annet firma til de geotekniske undersøkelser.

Tidsplan
1985: Planene ble lagt i 1985/1986
1986: Vinter og våren 1986 ble geotekniske undersøkelser utført
1987 Mudring av havneområdet ble påbegynt våren 1986,hvor vi hadde fått tillatelse til å mudre på en betingelse at dette skulle være utført innen 15 mai. Trefelling og vei ble påbegynt og foregikk samtidig med mudring.
Båthavnen ble tatt i bruk mai 1987, og total ferdigstillelse ble utført sommeren samme år.
Reglement og vedtekter ble utarbeidet av Erik Borge, Steinar Holtung og Rikard M. Tveter

Fasiliteter
Gjesteplasser
Strøm
Toalett