Årsmøte 2022 Solnes Båthavn

Ivar Svanevik, 15. February 2022


Styret minne om at årsmøtet for 2022 blir 1. mars kl 1900, på Mølla.

Saksliste er sent til alle og alle dokumenter ligger på innlaggede sider i havneweb Tilbake